Разработка и производство программно - технических комплексов

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

Khartep LLC
UA Украина, г. Харьков, 61036 ул. Энергетическая 11
тел./ факс: +38 (057) 717-99-44 +38 (057) 717-66-46 +38 (057) 717-96-44 +38 (057) 719-41-23
email: office@khartep.com.ua
http://khartep.com/

Западная ЕС

17.02.2005

Вiдгук
Про розробку та впровадження автоматизованої системі обліку електричної енергії
в Західній ЕС на базі кластерного рішення

Згідна договору між ТОВ «Хартеп» та HEK «Укренерго» для Західної ЕС була розроблена та впроваджена в експлуатацію АСОЕ регіонального рівня (РСОЕ) з використанням у центрі обробки даних серверного кластера.

Серверний кластер РСОЕ призначений для виконання автоматичних функцій системи без участі користувачів ТІЇ для забезпечення виконання автоматизованих функцій системи користувач а ми через ініерфейси, иио система надає через АРМ РСОЕ

Сеоверний кластер РСОЕ є основною частиною серверних апаратних засобів КЗ РСОЕ і являє собою ВІДМОВОСТІЙЧИЙ серверний масив, зібраний за технологією двохвузлового кластеру. Серверний кластер побудований з використанням виробів компанії Hewlett-Packard Company, що є одним з провідних світових постачальників серверного обладнання.

До кластеру входять :

1. Основний та резервний сервери HP, що поєднують функції сервер в бази даних та комунікаційних серверів. Сервези мають по два процесори Внутрішні дискові підсистеми серверів Зібрані з 4 hot swap SCSI дисків (з них один диск - ремонтний hot spare диск), та мають можливість розширення до З дисків. Внутрішні диски підключені до серверних модулів контролерів SCSI RAIDS для забезпечення резервування внутрішніх дисків. Кожний сервер кластеру обладнаний трьома інтерфейсами Gigabit Ethernet (иадалі GE) Один GE інтерфейс призначений для забезпечення функціонування кластеру. Два інших інтерфейси GE призначені для забезпечення мережевої взаємодії серверу э АРМ, зовнішніми клієнтами АСОЕ та суміжними АС. Ці інтерфейси налаштовані для роботи в режимі «Teaming Mode» для забезпечений із і дмо постій кості мережевих підключень до серверу. Сервери мають пс два резервованих блока живлення з можливістю гарячої заміни.

Система зберігання даних, що являє собою- зовнішній дисковий масив HP RAID5 3 8+101 Swap SCSI дисків (з них один диск - ремонтний hot spare диск), з можливістю розширення до 14 дисків п дключена до серверів інтерфейсами SCSI. Надалі планується використання FC 4Г/с. Дисковий масио має два резервованих контролери упоавління з можливістю гарячої заміни та два резервованих блока живлення з можливістю гарячої заміни.

7. Система резервного копіювання та відновлення даних. Система яйляс собою стрічковий >інтозаваніажувач HP на S картриджів. Автозавантажувач призначений для монтажу в 19" шафу. Автозавантажувач підключений до основного серверу кластера через окремий інтерфейс SCSI,

Кластер працює під управлінням 32-розрядноїопераційної системи (надалі ОС) Windows Server 2003 Enterprise Edition, що забезпечує управління кластером. ОС дозволяє розширення кластеру до восьми серверів. ОС Windows Server 2003 Enterprise Edition забезпечує підтримку двох кластерних технологій: кластер серверів та кластер з балансуванням навантаження мережі.

Кластер серверів призначений для забезпечення високої доступності серверних програмних додатків завдяки залученню процедури автоматичного переміщення проерзмьих служб в разі виникнення ібою з одного ссрпсру кластеру (на якому виник збій) на інший. Кластер серверів рекомендований фірмою

Microsoft для побудови відмовостійких ядер бази даних, збору і обробки даних. В штатному режимі кожна s програмних служб кластеру серверів працює тільки на одному комп'ютері кластеру.

Кластер з балансуванням навантаження мережі призначений для забезпечення високого ступеня глисштабопамос'-і прогрлмно-апзратноі системи, і забезпечує динамічний розподіл навантаження між серверами кластеру. Кластео з балансуванням навантаження мережі рекомендований фірмою Microsoft дли побудови

Microsoft для побудови відмовостійких ядер бази даних, збору і обробки даних. В штатному режимі кожна s програмних служб кластеру серверів працює тільки на одному комп'ютері кластеру.

Кластер з балансуванням навантаження мережі призначений для забезпечення високого ступенглисштабопамос'-і прогрлмно-апзратноі системи, і забезпечує динамічний розподіл навантаження між серверами кластеру. Кластео з балансуванням навантаження мережі рекомендований фірмою Microsoft дли побудови масштабоьаних серперних програмних додатків, що обслуговують велику КІЛЬКІСТЬ web - нліентіу. В штатному режимі кожна з програмних служб кластеру з балансуванням навантаження мережі серверів працює на кожному з серверів кластеру. Для кластеру серверів ОС забезпечує можливість функціонування кластеру серверів, що відповідає однієї з трьох припустимих моделей конфігурації: класі ер з одним вузлом; кластер :І одним пристроєм кворуму; кластер з набором еузлів більшості.

Кожний сервер, що працює під управлінням ОС Windows Server 2003 Fnterprise Edition, дозволяється підключань збо до кластеру серверів, або до кластеру з балансуванням навантаження мережі. Одночасне підключення одного сервера до двох кластерів різних типів не підтримується ОС. В разі необхідності побудови програмно - апаратної системи з двома кластерами Windows різних типів, кожний кластер має бути укомплектований не менше ніж двома та не більше ніж вісьмома серверами.

ДЛЯ PCOF проектним рішенням обрана технологія кластеру серверів, що відговідзє моделі конфігурації кл.к.черу з одним пристроєм кворуму.

Впроваджена технологія кластеру серверів має такі переваги:

забезпечує високу доступність системи завдяки автоматичному переміщенню програмних служб між серверами кластеру з разі виникнення збою; дозволяє фізично розділяти - програмні додатки між серверами кластеру за функціональною (або іншою) ознакою завдяки технології переміщення, коли кожна поограмна служба в штатному режимі робити працює лише на одному комп’ютері кластеру. 8 РСОЕ один сервер планеру налаштовується для роботи в штатному режимі як сервер СУБД, другий сервер нзлз'.итсшуєіься для роботи п штатному режимі в якості комунікаційного та ^/еЬ-сервера. Поєднання функцій сервера СУБД, комунікаційного та wob-сервера на одному сервері кластеру відбувається лише в ризі єиниічнрння збою другого сервера; дозволяє ліцензувати програмне забезпечення серверів кластеру для- роботи на одному з двох серверів завдяки технології переміщення, коли кожна програмна служба як в платному так і п аварійному режимах працює лише на одному комп'ютеоі кластеру.

В разі виникнення необхідності в майбутньому розширення системи РСОЕ внаслідок збільшення кількості зо в -і і іи м і х клієнтів, рекомендується виконати розширення підключенням до КТЗ РСОЕ додаткових ссопгрі», включених ГІ кластер з балансуванням навантаження мереж.. При цьому зменшиться нап«-,і»г;і>і;онни двох існуючих серверів, що підключені до кластеру серверів, завдяки тому, до ці сервери будуть використовуватися іільки в якості серверів СУБД.

Співробітники ТОВ Хартеп підійшли до вирішення поставленої задачі на високому професійному рівні і впоралися з поставленим завданням у стислі терміни та у відповідності з графіком виконання робіт

 

 I. Михалевич 

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ:

+ 38 (057) 717-99-44
+ 38 (057) 717-66-46

© 2011 Copyright by Khartep

Designed by
Front-End